Chevrolet Captiva Revv 2016

Thông tin chung
  • SUV Chevrolet
  • 2016
  • 4673 x 1868 x 1756
  • 165/5,600
  • 2.384 tự động 6 cấp
879,000,000