Chevrolet Corvette C6 2009

Thông tin chung
  • Sedan Chevrolet
  • 2009
  • RWD
  • 4435 x 1844 x 1250
  • 430 Hp tại 5.900 vòng/phút
  • 6.2L 6MT
0